Menu
A+ A A-

Palvelut

Käytössämme kirjanpidossa on nettipohjainen Fivaldi–ohjelmisto, jolla voimme räätälöidä sopivan palvelupaketin asiakaskohtaisesti. Fivaldi–ohjelman avulla pystymme hoitamaan kirjanpidon ja palkanlaskennan toimet monipuolisesti. Erikseen sovittaessa asiakkaalle voidaan ottaa käyttöön osto- ja myyntireskontrat sekä sähköinen arkistointipalvelu, jotka edistävät kirjanpidon sujuvuutta sekä vähentävät paperin käsittelyä.

Tilitrio Oy Palvelut fiiliskuvaKirjanpitopalvelumme

sisältää kuukausittaisen kirjanpidon hoitamisen sekä arvonlisäveron laskemisen asiakkaan toimittamien tositteiden perusteella. Kirjanpidon kirjauksissa noudatamme hyvän kirjanpitotavan mukaisia toimintatapoja. Kuukausittaisen kirjanpidon päätteeksi laadimme kausiveroilmoituksen, jolla ilmoitetaan arvonlisävero ja työnantajasuoritukset verottajalle. 

Toimitamme asiakkaalle kuukausittain kirjanpidon pää- ja päiväkirjat sekä tuloslaskelman ja taseen, joista asiakas itse tai me yhdessä asiakkaan kanssa voimme jatkuvasti seurata asiakkaamme yrityksen talouden kehitystä. Kuukausittaisen seurannan ansiosta pystymme reagoimaan nopeasti muutoksiin yrityksen taloudessa. 

Palkanlaskenta

hoituu myös sujuvasti käytössämme olevalla Fivaldi–ohjelmistolla. Palkanlaskentaohjelman avulla hoituvat niin satunnaiset palkanmaksut kuin säännölliset tunti- ja kuukausipalkkojen maksut. Asiakkaan toimittamien työntekijöiden työsuoritteiden yhteenvedon perusteella teemme palkkalaskelmat eri alojen työehtosopimusten mukaisesti. Sopimuksen mukaan voimme säästää työnantajan aikaa hoitamalla pankkiohjelmalla palkkojen maksatuksen siirtämällä maksuaineiston pankkiin maksettavaksi. 

Palkanmaksun jälkeen kirjaamme työnantajasuoritukset kausiveroilmoitukselle ja lähetämme palkkailmoitukset vakuutusyhtiölle. Vuoden lopuksi teemme vielä vuosi-ilmoitukset palkoista.

Tilinpäätösten ja veroilmoitusten laatiminen

kuuluu myös palveluumme. Tilikauden päätteeksi laadimme kirjanpitoon perustuvan tilinpäätöksen. Tilinpäätöksessä selviää yrityksen tulos ja varallisuus, nämä tiedot käydään asiakkaan kanssa huolellisesti läpi. Laadimme tilinpäätösanalyysin, jonka avulla voimme yhdessä asiakkaan kanssa pohtia talouden kehitykseen vaikuttaneita seikkoja. 

Tilinpäätöksen pohjalta veroilmoituksen laatiminen käy luontevasti. Koko tilikauden jatkuva tuloksen seuraaminen on tärkeää myös verotuksen kannalta. Verotuksen suunnittelu on tärkeä yrityksen taloushallinnon työkalu. Panostamme erityisesti veroennakkojen seurantaan, näin pyrimme pitämään asiakkaamme yrityksen talouden tasapainossa.

Asiakaslähtöisen palvelumme yksi kulmakivi on olla asiakkaan tukena yrityksen arjessa. Oman yritystaustamme ansiosta voimme antaa ohjeita, varsinkin aloitteleville yrittäjille, kuinka selvitä yrittäjyyden haasteista. Kiireisille yrittäjille tarjoamme myös mahdollisuutta kotikäynteihin (alle 10 km etäisyydellä matka veloituksetta), eli sovittaessa noudamme tositteet asiakkaalta tai voimme pitää neuvotteluja tai tehdä taloushallinnon toimia asiakkaan tiloissa niin sovittaessa.